UGL-kurs = Utveckling av Grupp och Ledare

Vi deltar som UGL Handledare inom ramen för bolag som tillhandahåller UGL kurser.

Kurs
Vecka

Kommentar
       
       
       


MÅL OCH SYFTE

Att ge deltagarna kunskap som ger insikt i och förståelse om vad ett öppet förhållningssätt leder till i ledarskap och grupprocesser. Att bli effektivare som ledare, gruppmedlem och individ.

HUR GÅR EN UGL TILL

Kursen leds med ett upplevelsebaserat lärande vilket innebär att kursdeltagarna själva skapar förståelse, kunskap och insikter genom gemensamma och individuella övningar. Genom denna inlärningsmodell ökar kunskapen och förståelsen om hur en grupp mognar och utvecklas över tid. Deltagarna lär sig genom egna och andra deltagares upplevelser.

UGL VAD ÄR DET

UGL har ursprungligen skapats inom och av den amerikanska armén för att eliminera direkt dåligt eller felaktigt ledarskap. En kunskap som de tog med sig från bl.a. Vietnamkriget. I Sverige omarbetades kursen av FOA till svenska förhållanden och fick namnet UGL - Utveckling av Grupp & Ledare. Sedan början av 80-talet har den använts som en grundläggande ledarskapsutbildning vid Sveriges försvarshögskolor. UGL anses av näringsliv och offentlig förvaltning, som den bästa ledarskapsutbildningen i Sverige idag. Den riktar sig till personer på ledarnivå inom alla olika verksamheter och organisationer.

UGL SKA GE DELTAGARNA

• erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
• förmåga att kunna kommunicera direkt och klart
• förmåga att se och hantera konflikter
• ökat självförtroende
• större självinsikt
• förmåga att ge och ta emot effektiv feedback
• förmåga att urskilja olika faser i en grupps utveckling/mognad
• förståelse för behovet av olika ledarstilar

REGLER FÖR GENOMFÖRANDE

Kursen leds av två godskända och certifierade UGL - handledare. Kursen genomförs i grupper om minimum 8- och max 12 deltagare, förutom handledarna. UGL är mycket utvecklande, men också krävande, kursen fordrar närvaro hela tiden och genomförs i internatform under fem dagar där även kvällar (som kan bli sena) tas i anspråk. Du bör vara i psykisk god form och balans.

BETALNING

Kursavgiften ska vara betald till Movement Scandinavia AB innan kursstart. Fakturan skickas ca. 4 veckor före kursen tar sin början. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Avbokning Anmälan är bindande. Vid avbokning av kursdeltagare senare än 6 veckor före kursen tar sin början debiteras 50% av kursavgiften. Vid senare än 3 veckor före kursstart faktureras hela kursavgiften. Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

Internatkostnader betalas direkt av deltagaren till konferensanläggningen vid avresedagen och utcheckning. Betalningen sker kontant, med kort eller faktureras direkt till deltagarens arbetsgivare. Har deltagaren behov av specialkost eller annat avvikande som anläggningen bör veta, var god meddela detta före ankomst och kursstart. Kontakta konferensanläggningen direkt.

  

 YTTERLIGARE FRÅGOR

besvaras av UGL - handledare Meta Carlsten
e-post: meta@metacarlsten.com
mobil: 0706-72 91 90

Kurs inga egna    Kurs
Kurs    Kurs

 

Anmälningsformulär för UGL-kurs


Jag anmäler mig till:

Kurs 1 Kurs 3
Kurs 2 Kurs 4

Kontaktinfo:

*Obligatoriska fält

Jag har tagit del av, och accepterar våra regler.