SDI Strength Deployment Inventory

Grupputveckling - vi ser inte värden som den är utan som vi är

En grupp består av olika personligheter, när olikheter blir synliggjorda vänds de till en fördel för både individen och hela gruppen. SDI är inget test utan ett kartläggningsverktyg av de värderingar som motiverar dig, dvs grunden för hur du känner dig och uppträder i olika situationer. Det är en kartläggning över hur du använder dina styrkor i relationer till människor i din omgivning. 

SDI är utformat för att hjälpa dig att bedöma vilka styrkor du använder i din relation till andra under två olika förutsättningar: när allt går bra, och när du möter motsånd eller det uppstår konflikter. 

Vi är förutsägbart likriktade i vårt beteende när vi är fria och mår bra, och vi är förutsägbart varierande när vi möter hindrande omständigheter för vår drivkraft. En personlig svaghet är varken mer eller mindre ett sätt än att överdriva en personlig styrka. 

SDI är utvecklat av plsykologen och terapeuten Dr Elias H. Porter.