Mentorskapet - tas från ett KBT perspektiv

 

"Mentorskap bygger på ömsesidigt förtroende. En bestämd form av möten där adept (lärjunge) och mentor (rådgivare) möts för förtroliga och utvecklande samtal. Mentorn förstår, lyssnar och är ett bollplank, en som öppnar dörrar och har livserfarenhet. Adepten kommer under mentorprogrammer att genom egna insikter och erfarenheter hitta svaren på sina frågor." Att få en människa och uppnå sina mål bygger på att hitta henne där hon befinner sig och börja just där."

 

Mentorskap är något som ytterst få människor får möjlighet till, men som borde vara en självklarhet och ligga som en naturlig del i ledarskapet. Ni beskriver tillståndet och jag LYSSNAR.

Enstaka mentortillfällen för att "prata av sig", stämma av en tanke, idéer som ligger och gror. Ta upp frågor som berör olika slags val som du kan behöva göra?


Coaching - tas från ett KBT perspektiv

"Coachning är att öppna upp en människas inneboende kraft och potential och få henne att nå sin maximala förmåga" "Coachning hjälper henne att lära sig genom egna erfarenheter mer än att lära sig genom att någon annan säger hur hon ska göra"

 

Coachning är något som bör tillämpas varje dag i någon form. Ni sätter målen jag hjälper er att nå dem.

Upprättande av en handlingsplan på individuell och teamnivå, med egna och gruppens mål. Minimum 6 veckor med ett uppstartstillfälle och minst 3 coachträffar, om 1-2 timmar/tillfälle. En sammanfattande och en avslutande del.
Deltagare; alla som har någon form av ledande befattning eller någon i organisationen som behöver stöd i sin utveckling. Stöd utöver det som kan levereras internt i företaget.