Referenser 

Susanne Dexenius IT Centrum- och Projektledare Upplands Brohus
Att få olika affärsidkare att enas och gå åt samma håll är inte lätt. Oliketer, värderingar och förutfattade meningar kan begränsa den bästa avsikt att få ett Centrum att lyfta. Meta har en otrolig förmåga att entusiasmera och skapa laganda. Hon arbetar med enkla och tydliga modeller om gruppers utveckling och kan beskriva på ett tydligt, öppet och bra sätt vad som sker mellan människor och vad som skapar olikheter, och hur man kommer framåt. Meta har varit delaktig i flera av de Centrum jag varit involverad i under 5 års tid. Flera av dessa Centrum har nominerats och fått pris för det långsikta arbete som Meta varit högst delaktig i.    
                                                           
Susanne Ekendahl Regionchef Försäljningschef Departments &Stores
Mentorprogramet har varit en fantastisk möjlighet att utvecklas och jag tycker för egen del att det varit helt otroligt lärorikt. Dels enormt generöst av RNB att ge mig möjligheten med ett mentorprogram, men det som gjort skillnaden för mig var att det var just Meta, bättre mentor finns nog inte! Meta har med sitt engagemang, sina tuffa frågor och sitt raka sätt utmanat mig och mina butikschefer i dialogerna. Det fick oss att inse mycket om oss själva, våra styrkor och våra svagheter både individuellt och i grupp. Resultatet blev att både jag och gruppen fick större självförtroende att agera snabbare i viktiga processer. Kompetensen inom ledarskapet ökade hos oss alla och tiden med Meta är för mig/oss ovärderlig i min/våran egen ledarskapsutveckling.

Restaurangchef Burger King
Jag har gått många ledarskapsutbildningar inom ramen från bolaget. Men det här året med Meta har visat på att det finns så mycket mer. Hon tar stora svåra frågor och gör dem begripliga och enklare att våga ta tag i. Det blir något att ta vidare direkt i vardagen. Hon gör det stora enkelt och det enkla begripligt.

                                                                                                                                                                 

Artikel i Dagens Handel
Hemtex arbetar med sin butikspersonal för att förankra marknads- och säljkanal. Margareta Adlercreutz ägare av 8 butiker i Stockholm ser nyttan av detta långsiktiga arbete. De skapar lojalitet i hela bolaget som kommer våra kunder till del, säger hon.

Karina Lundell Designchef Polarn O. Pyret
Meta handledde oss i vårt interna arbete att ta fram både affärsidé och värdegrund. Stödet i implementeringen av detta arbete var också ovärderligt. Meta har ett stort kunnande och engagemang, och hon kunde på ett enkelt och tydligt sätt förklara svåra och komplexa skeenden. Metas parallella arbete som mentor och coach snabbade på processen.

Monika Johannesen, Försäljningschef People Travel Group AB 
I mitt arbete har jag utvecklats enormt mycket de 3 senaste åren, och Meta är en stor del av den utvecklingen! Jag har, med hjälp av hennes kunskaper kunnat identifiera mina styrkor – svagheter och fått hjälp att se de sidor hos mig som behövde förändras för att bli en bra och förtroendeingivande chef och ledare. Jag inser nu vikten och nyttan av att ha en bra Mentor vid min sida när jag sitter på chefsstolen och ställs inför olika situationer med mina medarbetare. Meta har utmanat mig och triggat igång sidor hos mig som jag behövde se och förstå för att kunna ändra på mitt beteende. Jag är glad att min arbetsgivare har satsat på att ge mig möjligheten att få ha en mentor som Meta.