Välkommen

Movement Scandinavias värdegrund bygger på, Enkelhet, Tydlighet och Öppenhet.
Meta säger jag tror på människan och allting går och går inte det så går det också. 

Movement Scandinavia gör skillnad genom att öka medvetenheten om organisationen/företagets varumärkeslöfte. Vi ger verktygen för att bygga upp en lojalitet internt i hela organisationen, som även syns och känns externt. Det ger trogna och lojala medarbetare och kunder.

Vi skapar insikter som leder till ett medvetet förhållningsätt hos individer och grupper. Förnuft och känsla är centrala delar i sättet att arbeta. Fokus ligger på företagets Mål, Vision och Värderingar. Att reflektera kring sig själv satt i relation till andra, frigör möjligheter till ett långsiktigt
förhållningssätt. Vilket i sin tur förändrat beteende som gynnar, bygger och förstärker företagets varumärke.BrandGame®

Movement Scandinavia är grundare och delägare i varumärkesspelet BrandGame® www.brandgame.se BrandGame® är en upplevelsebaserad läroform i en gammaldags skepnad.

Läs mer »

Discover You

Movement Scandinavia är grundare och delägare i det nystartade bolaget Discover You  www.discoveryou.se
- ett rekryteringsverktyg som bygger på det undermedvetna.

Läs mer »