Välkommen

Movement Scandinavias värdegrund bygger på, Enkelhet, Tydlighet och Öppenhet.
Meta säger jag tror på människan och allting går och går inte det så går det också. 

Movement Scandinavia gör skillnad genom att öka medvetenheten om organisationen/företagets behov av effektiva och produktiva team. Vi ger verktygen för att bygga upp en ömsesidighet internt i hela organisationen. Det ger trogna och lojala medarbetare och kunder.

Vi skapar insikter som leder till ett medvetet förhållningsätt hos individer och grupper. Fokus ligger på företagets Mål, Vision och Värderingar som kopplas till Roller och Ömsesidighet. Att reflektera kring sig själv satt i relation till andra, frigör möjligheter till ett långsiktigt
förhållningssätt, för att skapa Effektiva och Produktiva Team. Vi arbetar med IMGD / GDQ.BrandGame®

Movement Scandinavia är grundare och delägare i varumärkesspelet BrandGame® www.brandgame.se BrandGame® är en upplevelsebaserad läroform i en gammaldags skepnad.

Läs mer »

Discover You

Movement Scandinavia är grundare och delägare i det nystartade bolaget Discover You  www.discoveryou.se
- ett rekryteringsverktyg som bygger på det undermedvetna.

Läs mer »